Podjetje SINGAVISION d.o.o. je na javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje manjših proizvodnih naprav za proizvodno električne energije z izrabo sončne energije [JR SE OVE 2021] uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo operacije »SE SINGAVISION«. Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Celotna vrednost projekta: 116.939,92€ (brez DDV)

Predvidena višina sofinanciranja: 22.687,98€ (brez DDV)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike Slovenije: www.eu-skladi.si